Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, reklamě a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
X zavřít
  

AKČNÍ NABÍDKA

Super Stick - lepící pásky na paruky oblouky 36 ks.

prodlužování vlasů

Cena 300,- Kč.

Nepochybně páska, kterou chcete použít při sportu, plavání a dalších extrémně zatěžujících aktivitách.

Populární páska s velmi silnou adhezí. Tato páska zaručuje pevné spojení i po dobu dvou týdnů. Doba přilepení ovlivňuje teplota, pocení a tvorba mazotoku. Silně lepivá (až dva týdny), transparentní velmi tenká. Páska se hůře odstraňuje a při delších intervalech použití se páska rozpouští. Vzhledem k opravdu silné adhezi vyžaduje páska určitou zručnost. Pásky se nedotýkejte pokud možno suchými prsty.

Slevy se nesčítají.

Prodlužování vlasů

Prodlužování vlasů je spojování pravých nebo umělých vlasů s vlastními vlasy tak, aby došlo k přirozenému a nenápadnému splynutí a vznikl dojem, že se jedná o vlasy vlastní. Ideální způsob uchycení je takový, kdy se přidané vlasy nechají opakovaně použít a nedochází vlivem spojení k poškození vlasů vlastních.

Metoda BOND PLUS patří mezi nejdokonalejší současné technologie prodlužování a zahušťování vlasů…


Ukázka velikosti spojky před zahřátím a po tepelném smrštění.

Postup prodlužování
Plastové pojítko se pomocí speciálního háčku navlékne na pramínek vlasů zákaznice a po přiložení pramínku přidaných vlasů se pojítko v místě spoje zahřeje speciálním přístrojem na teplotu 100 až 120 °C. Tím dojde k jeho smrštění a vzájemnému spojení vlasů. Pojítka jsou k dispozici ve 30 barevných odstínech, což umožňuje vytvoření nenápadného a úhledného spojení. Při opětovném zahřátí spoje postačí pramínek přidaných vlasů mírným tahem uvolnit a proto nedochází k poškození vlastních vlasů ani pramínku.
Samotná aplikace trvá asi 2 hodiny.

Metoda BOND PLUS je vhodná i pro vlasy odbarvené a jinak chemicky upravené. Přidané vlasy lze natáčet, trvalit, barvit, ale uděláte lépe, pokud svěříte tuto práci do rukou našich odborníků. Pouze tak je možné zaručit odpovídající kvalitu prodloužených vlasů. Pro dosažení požadovaného efektu je nutné, aby vaše vlasy měly délku minimálně 15 cm. Přidané pramínky se spojují s vlastními vlasy zhruba ve vzdálenosti 1 cm od pokožky. V závislosti na růstu vašich vlasů je zapotřebí po 2 až 4 měsících pramínky uvolnit a posunout zpět do původního místa.

Certifikát patentové registraceZpůsob úpravy prodlužování vlasů metodou BOND PLUS je chráněn patentem vydaným Úřadem průmyslového vlastnictví dne 14.12.2001 pod čj. 289550.
Patent byl udělen v souladu se zákonem č. 527/1997 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.Společnost NATUR HAIR cz. s.r.o. je na základě smlouvy uzavřené s majitelem patentu oprávněna patent – metodu prodlužování vlasů BOND PLUS využívat.

Využívání patentované metody třetí osobou bez předchozího výslovného souhlasu majitele patentu je porušením práv majitele patentu. Dojde-li Nahřívací aplikátor metody Bond Plus k neoprávněnému využívání patentu třetí osobou, zakládá tato skutečnost právo majitele patentu požadovat přiměřené odškodnění.

Prodlužování vlasů Praha
WebDesign SUPRAMAX spol. s r.o.